close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OPIEKA KONSULARNA

 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Mińsku udziela pomocy w przypadku naruszenia praw obywateli RP w Mińskim Okręgu Konsularnym  (MOK), obejmującym obwody: miński, witebski, homelski, mohylewski.

   

  W pozostałych przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z konsulatami w Brześciu lub w Grodnie.

   

  W przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia losowego (wypadek, aresztowanie, zgon, kradzież dokumentów) można zwracać się bezpośrednio do konsula dyżurnego: 

   

  Konsul Dyżurny w Mińsku

  +375 29 670 33 74

   

  Konsul Dyżurny w Brześciu

  +375 29 200 94 00

   

  Konsul Dyżurny w Grodnie

  +375 33 311 77 70

   

  UWAGA: Telefon konsula dyżurnego jest numerem alarmowym. 

   

  Konsul dyżurny przyjmuje wyłącznie zgłoszenia dotyczące nagłych zdarzeń losowych takich jak wypadki drogowe, aresztowania, zgon. Konsul dyżurny nie udziela informacji, które można uzyskać w godzinach pracy urzędu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: