close

25 stycznia 2016

Polska pomoc dla domu dziecka i szkoły muzycznej w Drui

Ubrania i słodycze dla podopiecznych domu dziecka oraz trzy pary skrzypiec dla miejscowej szkoły muzycznej – przekazali w piątek 22 stycznia w Drui pracownicy Ambasady RP w Mińsku

Akcja była wspólną inicjatywą placówki oraz sponsorów w kraju. Skrzypce ufundowali właściciele sklepów muzycznych w Polsce Nell i Romuald Henglewscy dzięki pomocy znanej polskiej skrzypaczki Patrycji Piekutowskiej.

Podczas pobytu w Drui pracownicy Ambasady RP w Mińsku przeprowadzili również rozmowy z przedstawicielami władz regionalnych.

Druja jest niewielką wioską położoną w rejonie brasławskim obwodu witebskiego. Do II wojny światowej była częścią woj. wileńskiego Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości pochodzą z 1386 r. Od XVII w. miasto było własnością rodu Sapiehów, którzy w XIX w. sprzedali je rodzinie Miłoszów. Głównymi zabytkami są kościół św. Trójcy i klasztor bernardynów, cerkiew Zwiastowania oraz cmentarz żydowski.

© 2012 Ministerstwo Spraw Zagranicznych