close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • RUBRYKA HISTORYCZNA

 • 1 września 2015

  Prezentujemy nową rubrykę historyczną na stronie placówki, którą oddaliśmy w ręce białoruskiego historyka Ihara Melnikoua, poruszającego zagadnienia polsko-białoruskiego pogranicza, przeplatających się losów i więzi jego mieszkańców.

  Żołnierze 82. Pułku Piechoty w Twierdzy Brzeskiej, 1934r.

   

   

   

  W swoich artykułach, Ihar Melnikou opowie o zawiłych losach Białorusinów w Wojsku Polskim, walczących na frontach II wojny światowej, barwnych i skomplikowanych dziejach polsko-białoruskiego pogranicza okresu 20-lecia międzywojennego oraz wspólnym polsko-białoruskim dorobku historycznym i kulturowym obszarów dzisiejszej Zachodniej Białorusi. Wszystkie artykuły zostaną opatrzone bogatym materiałem fotograficznym ze zbiorów Ihara Melnikoua. 

   

  Dzieje polsko-białoruskiego pogranicza w dalszym ciągu czekają na uwagę i zainteresowanie, nie tylko ze strony polskich i białoruskich historyków, ale przede wszystkim polskiego i białoruskiego społeczeństwa. Mamy nadzieję, że seria zaprezentowanych przez nas materiałów stanie się inspiracją dla częstszych podróży po tej krainie ludzkich losów, wspólnej bogatej kultury i nieodkrytych historii.  

   

  Jako pierwszy, oddajemy czytelnikom artykuł pt. Białoruscy żołnierze Wojska Polskiego.

   

  Życzymy wciągającej lektury!

   

  Dostępne artykuły:

   

  Ihar Melnikau: Tragedia pińskich marynarzy

  Zgodnie z planem operacyjnym „Wschód” Flotylla Rzeczna Polskiej Marynarki Wojennej w Pińsku powinna była odegrać ważną rolę w powstrzymaniu ewentualnej agresji sowieckiej na terenie wschodnich województw II RP. Jednak w 1939 roku plany uległy zmianom.

   

  Ihar Melnikau: Granica koło Zasławia w latach 1921 – 1941

  W ostatnich latach kierunek Mińsk-Zasław staje się popularnym miejscem turystycznym. Białorusini chętnie nabywają w okolicy nieruchomości albo po prostu odpoczywają nad jeziorami. Jednakże niewielu wie, dlaczego stacja kolejowa w Zasławiu nosi nazwę „Białoruś”. By znaleźć odpowiedź na to pytanie, należy zagłębić się w historię.

   

  Ihar Melnikau: Białoruscy żołnierze Wojska Polskiego

  Dla zachodnich Białorusinów II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku. Nasi rodacy walczyli w składzie Wojska Polskiego w ciągu całej wojny. Niektórzy z nich trafili do Armii gen. Andersa i później walczyli pod Monte Cassino, inni walczyli w składzie Dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Dzisiejsi Białorusini powinni pamiętać o męstwie swoich rodaków. Powinniśmy być dumni z tych wydarzeń w białoruskiej historii wojennej.  

   

  Witold Jermalonak: Zagadka zdjęć polskiego oficera

  W zasobach muzeum szkoły średniej w Miorach przechowywanych jest ponad tysiąc unikalnych zdjęć, będących ważnym źródłem badań historii regionu. Wiele zdjęć wymaga identyfikacji. Prezentujemy jeden z przykładów badania starych zdjęć. Ich historia rozpoczęła się w 2007 r., gdy w Miorach demontowano stary budynek hotelu.

   

  Witold Jermalonak: Żołnierze z powiatu miorskiego na zachodnim froncie

  Mimo że od wybuchu II wojny światowej minęło 75 lat, wciąż niewystarczająco dobrze zbadano temat udziału Białorusinów w walkach na froncie sowiecko-niemieckim i innych frontach II wojny światowej oraz w ruchu oporu

   

  Witold Jermalonak: Historia portu w Drui

  Druja ma nie tylko długą i ciekawą historię, ale także wiele mało znanych kart takich jak fakt, że była niegdyś ważnym portem na Dźwinie

   

  Ihar Melnikau: II Rzeczpospolita na łamach magazynu „LIFE”

  W 1938 r. w znanym magazynie za oceanem ukazał się obszerny artykuł o Polsce międzywojennej. Niektóre fotografie do tekstu zrobiono w obecnej zachodniej Białorusi

   

  Czesława Kniaziewa: Szlakiem dziejów Klecka

   

  Kleck był jednym z najważniejszych miast Księstwa Turowskiego, położonym w górnym biegu rzeki Łań. Od lat 1387-1392 Kleck wchodził w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego – o historii miasta pisze Czesława Kniaziewa.

   

   

  Iwan Sierow. Dzienniki „wykonawcy”

   

  W moskiewskim wydawnictwie „Oświata” ukazały się dzienniki pierwszego przewodniczącego KGB ZSRS Iwana Sierowa, który przyczynił się do wielu operacji specjalnych, przeprowadzonych przez sowieckie służby specjalne w latach II wojny światowej. Większość z nich wymierzona była w Polskę i Polaków, a niektóre z nich związane były z Białorusią

   

   

  75. rocznica utworzenia Armii Krajowej

  14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. AK jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

   

  Ihar Melnikau: Polowanie na Łosie

  Tragedia września 1939 r. do dziś kryje w sobie wiele prawie niezbadanych faktów i wydarzeń. Jedną z takich białych plam jest historia zdobycia 13 września 1939 r. w okolicach Mozyrza dwóch polskich bombowców PZL-37 Łoś. Wydarzenie to na pewno zasługuje na szczególną uwagę – pisze Ihar Melnikau

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: